dec 31

Beste huurders, medewerkers, gasten,

Allereerst willen wij u een prettige jaarwisseling wensen vanuit het bestuur en hopen dat u en uw naaste in goede gezondheid verkeren.

We zitten nu middenin de lockdown, die, naar het zich laat uitzien, duurt tot 14 januari 2022. Laten we hopen dat we na deze datum het gemeenschapshuis weer van het slot kunnen halen en dat al jullie activiteiten weer doorgang kunnen gaan vinden. We dienen echter in het achterhoofd te houden, dat er wederom verlenging komt of dat er een openstelling kan plaats vinden onder bepaalde voorwaarden. Wij kijken dan ook met spanning uit naar de volgende persconferentie en hopen u daarna meer te kunnen informeren.

Het afgelopen jaar was een jaar van vallen en opstaan. Wij willen u bedanken voor uw geduld, begrip en flexibiliteit in het afgelopen jaar. Wij kijken hoopvol naar de toekomst en een weerzien met u allen, in ons mooie gemeenschapshuis.

Namens bestuur Gemeenschapshuis Erasmus

Kees van Bezouw

Voorzitter

preload preload preload