Bridge vereniging Harten troef

Als u foto’s wil bekijken van het lustrum d.d.24 april 2010 klikt u op de volgende link: Album direct bekijken!

preload preload preload